av MortenNo, 27 mai, 2023

Nordiske Brannvesen

Her er de Nordiske landes Pre-hospitaltjeneste (ambulanse, legehelikopter). Jeg har samlet dette til vært enkelt land.

Norsk
Svensk
Dansk
Finsk
Islansk