Skrevet av MortenNo lør 20.11.2021 12:39
Detter er besteings på 330 skv sine redningshelikopter. Besetningen på redningshelikopter består normalt av 5 personer, men på beredskap er også en lege med som 6 person i mannskapet
Fartøysjefen har ansvaret for alle operasjonene om bord, og er ansvarlig for at oppdraget blir utført på en så forsvarlig, sikker og effektiv måte som mulig. I tillegg har fartøysjefen de vanlige oppgaver som en flyger har, det vil si å fysisk fly helikopteret, hjelpe til med navigasjonen, samt ta hånd om radiokommunikasjonen når andrepiloten flyr maskinen. Under heiseoperasjoner er det normalt fartøysjefen som kontrollerer helikopteret, fordi vedkommende sitter på den siden som redningsheisene er montert. Dette gjør at fartøysjefen normalt har god sikt til objektet helikopteret er over under heiseoperasjoner.
Andrepiloten er fartøysjefens høyre hånd, og utfører de samme oppgavene som fartøysjefen under de forskjellige delene av ett oppdrag. De to flygerne deler på å fly under et oppdrag, slik at de hovedsakelig flyr halvparten av tiden hver.
Systemoperatøren har ansvaret for navigasjonen om bord, og kan under dårlige værforhold bruke blant annet hovedradar og neseradar for å navigere helikopteret frem til bestemmelsesstedet. I de tilfeller hvor fartøysjefen ikke har god nok oversikt eller visuell kontakt i forbindelse med heiseoperasjoner, vil systemoperatøren også kunne fly eller ha kontroll på helikopteret via en egen styrestikke (joystick).
Info Maskinisten sørger for det tekniske ettersynet på helikopteret under oppdragene. I tillegg sjekker maskinisten helikopteret etter hvert eneste oppdrag, slik at flymaskinen alltid er i god stand og klar til nytt oppdrag. Under heiseoperasjonene kontrollerer maskinisten redningsheisene, og i luften mellom skadested og sykehus hjelper maskinisten også ofte lege og redningsmann med det medisinske arbeidet med pasientene.
Info Redningsmannen går ned i heisen når nødstedte skal hentes, og jobber sammen med legen for å ta seg pasientene som har kommet om bord. I tillegg bistår redningsmannen maskinisten med det generelle ettersynet på maskinen.
Legen har det medisinske ansvaret om bord, og tar seg av nødstedte og pasienter når disse er kommet ombord.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.