Nordiske Prehospitaletjeneste

Skrevet av MortenN søn 27.01.2019 22:12

Nordiske Prehospitaletjeneste

 
Her er de Nordiske landes ambulansetjeneste. Jeg har prøvet å samle mest mulig av de stasjonene som fantes eller finnes i Nordens ambulansetjeneste.
 
Norsk

 

Svensk

 

Dansk

 

Finsk

 

Islansk

 

Morten Noraas